Suština lečenja zavisnosti od alkohola

Tema: Suština lečenja zavisnosti od alkohola.

Govori dr Željko Miličević, psihijatar.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Suština lečenja zavisnosti od alkoholnih pića nije da zavisnik prestane da pije, nego da cela porodica promeni svoje ponašanje. Naravno, neophodan preduslov je da prestane da pije. Lečenje može da bude ambulantno i bolničko. Ambulantno je onda kada porodica još ima dovoljno kapaciteta da može da nekako kontroliše svog zavisnika, kada odnosi nisu toliko poremećeni i kada možemo uspostaviti adekvatnu kontrolu i saradnju. U situacijama kada ne može da se uspostavi kontrola dotičnog člana, kada nije u stanju da prestane da pije ambulantno, i kada, nažalost, postoje ozbiljne neuropsihijatrijske komplikacije, onda se odlučujemo za bolničko lečenje.

Bolničko lečenje u našoj ustanovi odvija se na dva odeljenja. Jedno odeljenje je za zavisnike od alkohola sa njihovim porodicama, i drugo je sudsko odeljenje – najveći broj zavisnika su oni koji su dobili meru obaveznog lečenja po tački 84. (mera obaveznog lečenja u zdravstvenoj ustanovi). Mi smo ustanova koja je akreditovana za takve poslove. Primenjujemo sve savremene metode i kad je u pitanju medikamentna i socioterapija kao i psihoterapija.

Osnovna psihoterapija je sistemska porodična terapija beogradske ekosistemske škole, koja predstavlja kombinaciju raznih psihoterapijskih pristupa, sa dominacijom kognitivno-bihejvioralne terapije. Socioterapija dominantno ide preko terapijske zajednice. Imamo grupe samaca, grupe u koje su uključeni ljudi koji nemaju porodicu, ili porodica ne želi da učestvuje u procesu lečenja i ne možemo da ih uključimo u porodičnu terapiju, pa su oni u grupi samaca gde prolaze kroz jedan blaži, prilagođen program za samce.

Svakodnevno se odvijaju te psiho/socioterapijske seanse. Posebnu pažnju obraćamo na takozvanu radnu okupacionu terapiju (radna – kada se pacijentu daje da nešto radi da bi održao psihomotorne sposobnosti, a okupaciona – da rade ono što vole da bi razvijali svoje kreativne sposobnosti). Prošle godine smo uveli još jednu novu aktivnost – oformili smo i osposobili jedno malo jezero našoj bolničkoj ekonomiji, poribili smo jezero, tako da naši pacijenti tamo odlaze i kampuju i pecaju, imaju jednu vrstu terapije u prirodi, i učestvuju sa nama u održavanju svega toga.

Naši pacijenti redovno prate sva kulturna zbivanja koja se događaju ovde u Vršcu i šire, tako da im bolnica omogućava nekad i da posete pozorišne predstave u Beogradu, Vršcu. Uspevamo da im nabavimo karte za različita sportska dešavanja, i, ono što je jako bitno – imamo jako dobru saradnju sa lokalnim klubom lečenih alkoholičara u Vršcu, tako da oni svakodnevno odlaze u taj klub i na taj način se pripremaju za taj rehabilitacioni deo programa koji ih čeka kada izađu napolje.

Jedan od bitnih momenata i saveta je da bi bilo dobro da svako ko završi ovo lečenje, nakon izlaska se uključi u klub lečenih alkoholičara u svom mestu. Nažalost, danas tih klubova imamo malo, međutim, radi se na tome da ih bude što više, i novi nacionalni program koji treba da se usvoji u Skupštini biće u tom smeru.

Proces lečenja alkoholizma podrazumeva učešće cele porodice. U odnosu na očuvanost odnosa i potencijala unutar nje zavisi način lečenja. Primarni zadatak je da korisnik prestane da konzumira alkohol, ali suština lečenja je u menjanju načina života, životnih navika i odnosa u i oko porodice.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *