Author name: tiodluci

Neželjena dejstva upotrebe marihuane i alkohola

Tema: Neželjena dejstva upotrebe marihuane i alkohola. Govori dr Silvana Jovanović, neuropsihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Uzevši u obzir da su marihuana i alkohol najraširenije i najdostupnije psihoaktivne supstance, želela bih da istaknem neželjena dejstva koja primena ovih psihoaktivnih supstanci ostavlja na organizam. U prvoj fazi konzumiranja ovih supstanci, takozvano flertovanje […]

Neželjena dejstva upotrebe marihuane i alkohola Read More »

Prvi kontakt sa cigaretama, alkoholom i psihoaktivnim supstancama

Tema: Prvi kontakt sa cigaretama, alkoholom i psihoaktivnim supstancama. Govori dr Darja Šegan. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Adolescencija predstavlja prelazni period između detinjstva i ranog odraslog doba. U ovom periodu postoji intenzivan rast i sazrevanje, kako na fizičkom, tako i na kognitivnom, emocionalnom, ali i socijalnom planu. Takođe, u ovom periodu

Prvi kontakt sa cigaretama, alkoholom i psihoaktivnim supstancama Read More »

Patološko kockanje i lečenje

Tema: Patološko kockanje i lečenje. Govori doc. dr Ksenija Kolundžija, spec. medicinske psihologije. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Ukoliko dođe do patološkog kockanja, neophodan je vid lečenja, mogućnosti su razne. Pre svega se radi o psihoterapijskim tretmanima, koji mogu biti individualni, grupni ili porodični. Kao dobre su se pokazale grupne samopomoći, a

Patološko kockanje i lečenje Read More »

Kockanje – zabava ili zavisnost?

Tema: Kockanje – zabava ili zavisnost? Govori doc. dr Ksenija Kolundžija, spec. medicinske psihologije. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Kockanje je jedan od vidova zabave, i ukoliko se odvija povremeno uz neke prihvatljive i očekivane gubitke, ono pripada jednom socijalnom tipu kockanja. Najveći broj ljudi se kocka na ovakav način, čak 85%

Kockanje – zabava ili zavisnost? Read More »

Ustanove i put ka lečenju bolesti zavisnosti

Tema: Ustanove i put ka lečenju bolesti zavisnosti. Govori Sofija Kustić vms. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Na teritoriji Vojvodine, bolestima zavisnosti se bave ustanove primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite. Radi boljeg razumevanja, ustanove primarne zdravstvene zaštite su Domovi zdravlja, Savetovališta za decu i mlade, Studentske poliklinike. Ustanove sekundarne zdravstvene zaštite

Ustanove i put ka lečenju bolesti zavisnosti Read More »

Dijagnostikovanje bolesti zavisnosti

Tema: Dijagnostikovanje bolesti zavisnosti. Govori Sanja Bjelan. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Zavisnost predstavlja uzimanje nekog od sredstava zavisnosti, koje vodi do medicinskih oštećenja ili neprijatnosti. Postavljanje dijagnoze zavisnosti je izuzetno težak posao za svakog lekara. Nosi određene posledice po čoveka, jer osobe sa ovom dijagnozom često budu stigmatizovane, etiketirane kao zavisnici

Dijagnostikovanje bolesti zavisnosti Read More »

Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti

Tema: Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti. Govori Prof. dr Aleksandra Dickov, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Pojava da jedan isti čovek ima dva poremećaja ili bolesti se u medicini naziva komorbiditet. Tako i osobe sa mentalnim poremećajima mogu imati još jedan poremećaj u smislu bolesti zavisnosti u kontekstu našeg razgovora.

Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti Read More »

Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti

Tema: Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti. Govori Prof. dr Aleksandra Dickov, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Socijalni faktori su vrlo bitni u nastanku i  razvoju bolesti zavisnosti. Kada govorimo o socijalnim faktorima, s jedne strane mislimo na porodicu kao jedan vrlo značajan socijalni sistem, a s druge strane društvo i

Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti Read More »

Rizici konzumiranja psihoaktivnih supstanci

Tema: Rizici konzumiranja psihoaktivnih supstanci. Govori dr Aleksandra Gavrilović, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Konzumiranje psihoaktivnih supstanci nosi veliki rizik, najpre po mlade ljude a zatim i po čitavo stanovništvo. Da bismo znali kakav značaj konzumiranje psihoaktivnih supstanci na mlade ljude, mi se moramo osvrnuti na statistiku koja nam ipak govori

Rizici konzumiranja psihoaktivnih supstanci Read More »