Narkotici

Intervencije ekipe hitne medicinske pomoći kod akutnih stanja izazvanih psihoaktivnim supastancama

Tema: Intervencije ekipe hitne medicinske pomoći kod akutnih stanja izazvanih psihoaktivnim supastancama. Govori dr Marija Bursać, hitna pomoć. VIDEO TRANSKRIPCIJA Dosta često naše lekarske ekipe intervenišu i u slučaju nekih drugih bolesti zavisnosti, najčešće intervenišemo kada je u pitanju alkoholizam, međutim vrlo često se dešava i u slučaju narkomanije. Kako ćemo reagovati u datoj situaciji …

Intervencije ekipe hitne medicinske pomoći kod akutnih stanja izazvanih psihoaktivnim supastancama Read More »

Lečenje bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci

Tema: Lečenje bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci. Govori dr Dušica Kirilov, sci. sudske psihijatrije. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Mi imamo dve kategorije pacijenata kod nas na lečenju. Jedna grupa su pacijenti koji su svojom odlukom došli kod nas na lečenje, to su ljudi koji su u jednom momentu shvatili da su …

Lečenje bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci Read More »

Saveti za roditelje ukoliko se uoči problematično ponašanje dece

Tema: Saveti za roditelje ukoliko se uoči problematično ponašanje dece. Govori Sanja Drča vms. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA S obzirom da se mladi ljudi svakodnevno susreću sa raznim izazovima, roditeljstvo se danas čini teže. Jedan od najvećih strahova svakog roditelja jeste da mu dete proba drogu. Testovi za detekciju psihoaktivnih supstanci …

Saveti za roditelje ukoliko se uoči problematično ponašanje dece Read More »

Zloupotreba lekova

Tema: Zloupotreba lekova. Govori dr Tamara Bugarski. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Nema sumnje da pravilna upotreba lekova dovodi do poboljšanja zdravlja i kvaliteta života. Pod pravilnom upotrebom lekova podrazumevamo upotrebu leka u određenoj dozi, uodređeno vreme i u određenom vremenskom periodu, koja je indikovana od strane lekara, i iz medicinski opravdanih …

Zloupotreba lekova Read More »

O psihostimulansima i posledicama zlouopotrebe

Tema: O psihostimulansima i posledicama zlouopotrebe. Govori dr Ana Marija Vejnović. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Psihostimulansi su jedna od tri velikih psihoaktivnih supstanci, pored depresora i halucinogena. Najrasprostranjenije i najupotrebljivije dozvoljene supstance u ovoj grupi su nikotin i kofein. Međutim, kada govorimo o opasnim i ilegalnim drogama, u njih ubrajamo: kokain, …

O psihostimulansima i posledicama zlouopotrebe Read More »

O halucinogenim drogama i posledicama zloupotrebe

Tema: O halucinogenim drogama i posledicama zloupotrebe. Govori dr Tamara Bugarski. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Halucinogene droge su vrsta psihoaktivnih supstanci koja se upotrebljava unazad stolećima, prvenstveno u neke religijske svrhe. Još u 16. veku, kada su Španci dospeli na tle Srednje Amerike, posmatrali su neke religijske rituale i trans domorodaca. …

O halucinogenim drogama i posledicama zloupotrebe Read More »

Posledice najčešće korišćenog opijoida, heroina

Tema: Posledice najčešće korišćenog opijoida, heroina. Govori asis. dr Dragana Ratković. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.SHOW MORE VIDEO TRANSKRIPCIJA Heroin, kao visoko adiktivna droga je jedna od najčešće korišćenih opiolida. Proizvodi se od prirodne supstance opijuma. Heroin ima izgled sitnih kristala, koji podsećaju na kristale šećera u prahu, brašna ili deterdženta. Boja varira od …

Posledice najčešće korišćenog opijoida, heroina Read More »

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci – Kanabis

Tema: Zloupotreba psihoaktivnih supstanci – Kanabis. Govori dr Ana Marija Vejnović. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Kad govorimo o zloupotrebi supstanci, najraširenija ilegalna droga u Srbiji je kanabis,ili u slengu poznata kao trava. Koristi se nekoliko oblika ove droge, koje se razlikuju u koncentraciji aktivne supstance, takozvanog kanabidoida ili thc-a. Koristi se …

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci – Kanabis Read More »

Razvoj i prevencija bolesti zavisnosti kod mladih

Tema: Razvoj i prevencija bolesti zavisnosti kod mladih . Govori dr Vera Kaličanin, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Kada govorimo o razvoju bolesti zavisnosti kod mladih, i o prevenciji razvoja istih, bilo bi značajno reči primer po čemu se razlikuje, a to je da kod adolescenata faza razvoja zavisnosti počinje od …

Razvoj i prevencija bolesti zavisnosti kod mladih Read More »

Neželjena dejstva upotrebe marihuane i alkohola

Tema: Neželjena dejstva upotrebe marihuane i alkohola. Govori dr Silvana Jovanović, neuropsihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Uzevši u obzir da su marihuana i alkohol najraširenije i najdostupnije psihoaktivne supstance, želela bih da istaknem neželjena dejstva koja primena ovih psihoaktivnih supstanci ostavlja na organizam. U prvoj fazi konzumiranja ovih supstanci, takozvano flertovanje …

Neželjena dejstva upotrebe marihuane i alkohola Read More »