Bolesti zavisnosti

Ustanove i put ka lečenju bolesti zavisnosti

Tema: Ustanove i put ka lečenju bolesti zavisnosti. Govori Sofija Kustić vms. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Na teritoriji Vojvodine, bolestima zavisnosti se bave ustanove primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite. Radi boljeg razumevanja, ustanove primarne zdravstvene zaštite su Domovi zdravlja, Savetovališta za decu i mlade, Studentske poliklinike. Ustanove sekundarne zdravstvene zaštite […]

Ustanove i put ka lečenju bolesti zavisnosti Read More »

Dijagnostikovanje bolesti zavisnosti

Tema: Dijagnostikovanje bolesti zavisnosti. Govori Sanja Bjelan. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Zavisnost predstavlja uzimanje nekog od sredstava zavisnosti, koje vodi do medicinskih oštećenja ili neprijatnosti. Postavljanje dijagnoze zavisnosti je izuzetno težak posao za svakog lekara. Nosi određene posledice po čoveka, jer osobe sa ovom dijagnozom često budu stigmatizovane, etiketirane kao zavisnici

Dijagnostikovanje bolesti zavisnosti Read More »

Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti

Tema: Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti. Govori Prof. dr Aleksandra Dickov, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Pojava da jedan isti čovek ima dva poremećaja ili bolesti se u medicini naziva komorbiditet. Tako i osobe sa mentalnim poremećajima mogu imati još jedan poremećaj u smislu bolesti zavisnosti u kontekstu našeg razgovora.

Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti Read More »

Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti

Tema: Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti. Govori Prof. dr Aleksandra Dickov, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Socijalni faktori su vrlo bitni u nastanku i  razvoju bolesti zavisnosti. Kada govorimo o socijalnim faktorima, s jedne strane mislimo na porodicu kao jedan vrlo značajan socijalni sistem, a s druge strane društvo i

Socijalni faktori u nastanku bolesti zavisnosti Read More »

Rizici konzumiranja psihoaktivnih supstanci

Tema: Rizici konzumiranja psihoaktivnih supstanci. Govori dr Aleksandra Gavrilović, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Konzumiranje psihoaktivnih supstanci nosi veliki rizik, najpre po mlade ljude a zatim i po čitavo stanovništvo. Da bismo znali kakav značaj konzumiranje psihoaktivnih supstanci na mlade ljude, mi se moramo osvrnuti na statistiku koja nam ipak govori

Rizici konzumiranja psihoaktivnih supstanci Read More »