Lečenje bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci

Tema: Lečenje bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.

Govori dr Dušica Kirilov, sci. sudske psihijatrije.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Mi imamo dve kategorije pacijenata kod nas na lečenju. Jedna grupa su pacijenti koji su svojom odlukom došli kod nas na lečenje, to su ljudi koji su u jednom momentu shvatili da su u problemu i da su umorni od borbe sa svojom zavisnošću od droge, pa su odlučili da dođu da se leče. Druga kategorija pacijenata su oni koje, zbog činjenja krivičnih dela koja su  vezi sa uzimanjem psihoaktivnih supstanci, sud uputi na sprovođenja mera bezbednosti obaveznog lečenja zavisnika od droga zatvorenog tipa, jer se procenilo da će se smanjiti opasnost od činjenja krivičnih dela onda kada oni izleče svoju bolest.

Pacijenti koji dolaze svojom voljom na lečenje, dolaze sa različitim motivima, a cilj našeg lečenja je da kod njih probudimo pravu suštinsku motivaciju, a to je u stvari promena kompletnog načina ponašanja, odnosa prema problemima u životu i prevazilaženja bolesti zavisnosti. Ovde je jako veliki znak pitanja šta znači ,,na vreme”. Nekada se roditelji jave kod nas onoga momenta kada otkriju da dete ima problem sa psihoaktivnom supstancom, tj. da je počelo da zloupotrebljava psihoaktivnu supstancu, i pre nego što se razvije bolest zavisnosti. Nekada se jave sa detetom, a nekada se jave bez deteta, pokušavajući da problem uhvate onoga momenta pre nego što je uzeo maha. Nažalost, to za lečenje nije uvek pravi momenat.

Pravi momenat je onog trenutka kada sam korisnik psihoaktivne supstance shvati da ima problem. Iz tih razloga ono što nam otežava posao je to kada narkomanija mnogo dugo traje. Kada narkomanija dugo traje, zavisnik nema iluzije što se tiče odnosa sa drogom, i što se tiče problema vezanih za uzimanje psihoaktivne supstance. Mnogo više iluzija postoje u onom eksperimentalnom periodu, i periodu sporadičnog uzimanja psihoaktivne supstance, gde bismo mi mislili da je pravo vreme za započinjanje lečenja. Tu jeste momenat kada terapeut treba da deluje pružanjem pravih informacija, ali nažalost, to nije uvek momenat kada će se lečenje desiti, i imati očekivani rezultat.

Lečenje zavisnosti od droga je proces. Jedna od faza koje obavezno moramo u tom procesu lečenja proći je da uočimo koji su to faktori koji mogu da budu otežavajući, i koje možemo da iskoristimo kao pomažuće u održavanju uspostavljanja apstinencije u samom procesu lečenja u bolnici. Čitav proces lečenja upućen je na promenu načina ponašanja i na promenu sistema vrednosti. Iz tih razloga, sve vreme lečenja mi pacijenta pripremamo za izlazak napolje. Pristup je krajnje individualan, pošto svakog našeg pacijenta napolju čeka (ili ne čeka) nešto drugo.

Što duže korisnik psihoaktivnih supstanci – to manje iluzija! Lečenje je proces i znači promenu sistema vrednosti. Pravi momenat za lečenje je onaj kad sam korisnik shvati da ima problem!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *