Dijagnostikovanje bolesti zavisnosti

Tema: Dijagnostikovanje bolesti zavisnosti.

Govori Sanja Bjelan.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Zavisnost predstavlja uzimanje nekog od sredstava zavisnosti, koje vodi do medicinskih oštećenja ili neprijatnosti. Postavljanje dijagnoze zavisnosti je izuzetno težak posao za svakog lekara. Nosi određene posledice po čoveka, jer osobe sa ovom dijagnozom često budu stigmatizovane, etiketirane kao zavisnici u društvu, i to im stvara poteškoće prilikom zapošljavanja, stupanja u emotivne veze i slično. Neki od kriterijuma za njeno prepoznavanje bili bi: jaka i uporna želja za uzimanjem supstance, otežana kontrola pri njenom uzimanju u smislu početka i završetka kao i količina, potreba za sve većim dozama kako bi se izazvali isti efekti, zapuštanje ličnih profesionalnih, socijalnih i rekreativnih aktivnosti, kao i korišćenje supstance bez obzira na saznanje o štetnim posledicama koje ona nosi po zdravlje.

Razlikujemo psihičku i fizičku zavisnost čiji se simptomi često prepliću, tako da je nekada zaista teško razlučiti koja je koja. Navela bih nekoliko karakteristika tako da biste ih lakše prepoznali: pod psihičkom zavisnošću smatramo stanje u kome se javlja izuzetna potreba za uzimanjem određene supstance i zadovoljstvo pri njenom uzimanju, a samim tim nagon za ponovnim uzimanjem kako bi opet izazvali to zadovoljstvo i otklonili neprijatnosti. Po nekim autorima se jačina ovog nagona poredi sa jačinom nagona za životom.

Stepen psihičke zavisnosti zavisi od vrste psihoaktivne supstance koja se uzima. Zavisnici od alkohola imaju problema prilikom ograničenja količina alkohola koji unose. Nakon prvih par čašica, oni najčešće ne staju, već piju do teškog pijanstva, dok ne popiju sve što imaju ispred sebe, i to je jedna od karakteristika psihičke zavisnosti.

Pod fizičkom, smatramo promene u organizmu koje nastaju prilikom konzumiranja psihoaktivne supstance, a doći će do izražaja po prestanku njenog uzimanja. Zavisnici od alkohola nam često kažu kako imaju potrebu da ujutru uzmu alkohol kako bi sprečili da im ruke drhte ili da im ne skače pritisak, a to su simptomi koji objašnjavaju fizičku zavisnost. Fizička i psihička zavisnost često se prepliću, najčešće se psihička prvo javlja da bi se kasnije nadovezala fizička. Skup simptoma koji nastaje prilikom prestanka konzumiranja psihoaktivne supstance se naziva apstinencijalni sindrom, i on je najteža prepreka u uspostavljanju apstinencije.

Često se desi da osoba kaže da lako može da ostavi nikotin,opijate, alkohol, međutim po prestanku konzumiranja se javlja napetost, razdražljivost, nesanica, zatim grčevi u mišićima i zglobovima, stomačni bolovi, povraćanje, mučnina, drhtanje, a može doći i do javljanja epileptičnih napada. To su sve simptomi apstinencijalnog sindroma. Jačina samog apstinencijalnog sindroma zavisi od vrste psihoaktivne supstance koja se koristi, od dužine njenog korišćenja, kao i od količine. Ukoliko pokušavate da ostavite nikotin, alkohol ili opijate i javljaju vam se neki od ovih simptoma, savetujemo da se što pre javite stručnom licu kako bi vam što pre pomogao da na pravi način prebrodite ovaj period.

Lako je ,,iskliznuti” u zavisnost, ali nije lako ni postaviti dijagnozu niti se sa njom nositi. ,,Mogu da prestanem kad hoću…” Zabluda! Iskustvo kaže da to nikad nije istina!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *