Zameni pasivnost
za aktivnost

O projektu

Poražavajuća je činjenica da je sve više mladih ljudi koji već u pubertetskom uzrastu, eksperimentišući s alkoholom ili psihoaktivnim supstancama otvaraju put, za sebe ali i svoje najbliže, ka bolestima zavisnosti. Lako se upadne u zamku, a put ka izlatzu ili izlečenju nije nimalo lak. Zato je Projekat „Ti odluči!“, koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, namenjen ne samo mladima, već svima kojima je važno da preveniraju ili se uhvate u koštac s problemomima koje bolesti zavisnosti nose! Kako prepoznati simptome. Kako izbeći zablude. Koji su prvi koraci? Kome se obratiti? Kako prepoznati procese nastajanja i lečenja bolesti zavisnosti. Zabluda je da je lako, a najbolji lek je znanje i poverenje!
Ti odluči!

Borba sa Bolestima Zavisnosti

Jako je važno reći da su bolesti zavisnosti bolest kao i svaka druga. Sve bolesti koje su nama mnogo bliže od psihijatrijskih bolesti imaju svoje uzroke i svoj tok, način lečenja i ishod. Pomažemo vam u borbi sa bolestima zavisnosti putem znanja.

nikotinska-zavisnost

Nikotinska zavisnost

Duvan predstavlja jedan od najvećih otrova koje čovek unosi za organizam, prilikom čega ugrožava ne samo sopstveno zdravlje, već zdravlje ljudi iz svog okruženja.

alkoholizam

Alkoholizam

Alkoholizam je treća bolest po posledicama koje izaziva, šesta po učestalosti u svetu! Poražavajući je podatak da je sve više mladih, i to ženske populacije, među zavisnicima.

internet zavisnost

Zavisnost od interneta

Patološku upotreba internt je relativno nov pojam. Međutim on je široko rasprostranjen i još uvek se u stručnim krugovima vodi rasprava o tome da li se radi o zavisnosti ili ne.

narkotici

Narkotici

Kanabis, hašiš, ulje... Euforija, bezbrižnost, usporen protok vremena, pojačana čula.... Samo kratkotrajni efekti konzumiranja koji uvode u stanja bezvoljnosti, pada koncentracije, motivacije... Do intelektualne tuposti. Zavisnost? Da!

zavisnost kockanje

Kockanje

Kockanje je jedan od vidova zabave, i ukoliko se odvija povremeno uz neke prihvatljive i očekivane gubitke, ono pripada jednom socijalnom tipu kockanja. O patološkom kockanju govorimo kada osoba nije sposobna da kontroliše svoj poriv za kockanje.