Intervencije ekipe hitne medicinske pomoći kod akutnih alkoholisanih stanja

Tema: Intervencije ekipe hitne medicinske pomoći kod akutnih alkoholisanih stanja.

Govori dr Mirjana Bursać, hitna pomoć.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Lekarske ekipe za hitnu medicinsku pomoć vrlo često intervenišu u slučaju akutnog napitog stanja. To su uglavnom naše intervencije koje su vezane za javna mesta. Sugrađani zovu uglavnom kad naiđu na nekom javnom mestu na osobe koje su alkoholisane.

Kako će reagovati lekarska ekipa u datom momentu zavisi od stanja pacijenta. Na licu mesta mi možemo zateći osobu čije stanje varira od lake alkoholisanosti, kada oni malo više pričaju, imaju promene u raspoloženju koje mogu ići od sreće, radosti, raspevanosti, pa do nekih depresivnih stanja, do toga da imaju poremećaj u koordinaciji pokreta, i to su situacije kada mi treba da povedemo računa da se oni ne povrede, da sprečimo eventualni pad, povredu itd. Bilo bi najbolje u tim situacijama pronaći osobu koja će ostati uz njih i pratiti njihovo stanje i u slučaju neke potrebe nas ponovo kontaktirati. Najčešće nema potrebe za nekom  lekarskom intervencijom.

Naravno, u drugim stanjima, kada je ta alkoholisanost težeg stepena, zahteva i našu drugačiju reakciju. Ta alkoholisanost može ići dalje od pojave mučnine, povraćanja, do onoga što je nama najznačajnije – poremećaja stanja svesti. Taj poremećaj može ići od toga da oni budu samo pospani i reaguju na naše bolne draži, pa do toga da mi njih ne možemo ni da razbudimo, da budu u komatoznom stanju. Naravno, tada mi moramo da primenimo odgovarajuće postupke, odnosno da proverimo vitalne paramertre – disanje, puls, krvni pritisak, broj respiracija i u odnosu na dobijene rezultate da reagujemo.

Ukoliko se desi da je osoba bez svesti, da ima kompromitovano disanje, da ima poremećaj rada srca a nekad da čak dođe do prestanka rada srca, što isto može da se desi u krajnjem slučaju. U toj situaciji moramo primeniti mere kardiopulmonalne reanimacije. Najčešće reaguju na bolne draži, u tom slučaju im otvorimo vensku liniju, i u adekvatnom položaju, na boku ih transportujemo do urgentnog centra na detoksikaciju gde će ih kolege preuzeti i dalje reagovati.

Poremećaji stanja svesti koji mogu dovesti do teških zdravstvenih komplikacija izazvanih alkoholom, povod su za hitnu intervenciju ekipa medicinske hitne pomoći. U svakom slučaju oni čine prvi korak za izbegavanje ozbiljnih povreda, i, neretko, fatalnog ishoda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *