Nikotinska zavisnost

Posledice pušenja

Tema: Posledice pušenja Govori dr Olga Ivetić. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Posledice pušenja su mnogobrojne, različitog stepena prisustva, intenziteta i učestalosti, ali su neizbežne. Posledice se kao takve mogu podeliti na psihičke (kada govorimo pre svega o zavisnosti), fizičke ( kada pored zavisnosti govorimo o drugim oboljenjima), potom na socijalne (kada

Posledice pušenja Read More »

Duvan kao otrov na koji se svesno pristaje

Tema: Duvan kao otrov na koji se svesno pristaje. Govori dr Olga Ivetić. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Duvan je jako legalno prihvaćen u gotovo svim državama sveta, a predstavlja jedan od najvećih otrova koje čovek unosi za organizam, prilikom čega ugrožava ne samo sopstveno zdravlje, već zdravlje ljudi iz svog okruženja.

Duvan kao otrov na koji se svesno pristaje Read More »