Alkoholizam

Intervencije ekipe hitne medicinske pomoći kod akutnih alkoholisanih stanja

Tema: Intervencije ekipe hitne medicinske pomoći kod akutnih alkoholisanih stanja.

Govori dr Mirjana Bursać, hitna pomoć.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Lekarske ekipe za hitnu medicinsku pomoć vrlo često intervenišu u slučaju akutnog napitog stanja. To su uglavnom naše intervencije koje su vezane za javna mesta. Sugrađani zovu uglavnom kad naiđu na nekom javnom mestu na osobe koje su alkoholisane.

Kako će reagovati lekarska ekipa u datom momentu zavisi od stanja pacijenta. Na licu mesta mi možemo zateći osobu čije stanje varira od lake alkoholisanosti, kada oni malo više pričaju, imaju promene u raspoloženju koje mogu ići od sreće, radosti, raspevanosti, pa do nekih depresivnih stanja, do toga da imaju poremećaj u koordinaciji pokreta, i to su situacije kada mi treba da povedemo računa da se oni ne povrede, da sprečimo eventualni pad, povredu itd. Bilo bi najbolje u tim situacijama pronaći osobu koja će ostati uz njih i pratiti njihovo stanje i u slučaju neke potrebe nas ponovo kontaktirati. Najčešće nema potrebe za nekom  lekarskom intervencijom.

Naravno, u drugim stanjima, kada je ta alkoholisanost težeg stepena, zahteva i našu drugačiju reakciju. Ta alkoholisanost može ići dalje od pojave mučnine, povraćanja, do onoga što je nama najznačajnije – poremećaja stanja svesti. Taj poremećaj može ići od toga da oni budu samo pospani i reaguju na naše bolne draži, pa do toga da mi njih ne možemo ni da razbudimo, da budu u komatoznom stanju. Naravno, tada mi moramo da primenimo odgovarajuće postupke, odnosno da proverimo vitalne paramertre – disanje, puls, krvni pritisak, broj respiracija i u odnosu na dobijene rezultate da reagujemo.

Ukoliko se desi da je osoba bez svesti, da ima kompromitovano disanje, da ima poremećaj rada srca a nekad da čak dođe do prestanka rada srca, što isto može da se desi u krajnjem slučaju. U toj situaciji moramo primeniti mere kardiopulmonalne reanimacije. Najčešće reaguju na bolne draži, u tom slučaju im otvorimo vensku liniju, i u adekvatnom položaju, na boku ih transportujemo do urgentnog centra na detoksikaciju gde će ih kolege preuzeti i dalje reagovati.

Poremećaji stanja svesti koji mogu dovesti do teških zdravstvenih komplikacija izazvanih alkoholom, povod su za hitnu intervenciju ekipa medicinske hitne pomoći. U svakom slučaju oni čine prvi korak za izbegavanje ozbiljnih povreda, i, neretko, fatalnog ishoda.

Posledice mešanja alkohola i lekova

Tema: Posledice mešanja alkohola i lekova.

Govori asist. dr Dragana Ratković, psihijatar.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Pod uticajem alkohola, dejstvo lekova se može produžiti ili skratiti, pojačati ili smanjiti. Ono što je evidentno je da je spisak lekova čija se aktivnost menja pod dejstvom alkoholnih pića izuzetno dug, a samim tim se smatra da alkohol i lekove ne treba koristiti zajedno. Ukoliko se oni pomešaju, može da se javi mučnina sa povraćanjem, glavobolja, nesvestica, vrtoglavica, gubitak koordinacije, poremećaj ponašanja i nesrećni događaji.

Ukoliko se dugo koristi zloupotreba alkohola i lekova, može se javiti ozbiljno oštećenje organizma koje se ispoljava u vidu oštećenja jetre, srčanih problema, unutrašnjih krvarenja i depresije.

Nažalost, pored kombinovanja lekova sa alkoholom, sve je učestalije, naročito kod mlađe populacije, korišćenje alkohola sa energetskim pićima. Kombinacija alkoholnog i energetskog pića je mnogo ozbiljnija i rizičnija u odnosu na samo konzumiranje alkohola, zato što kofein daje dodatnu energiju, pa osoba ostaje duže, a samim tim i pije više. Alkoholisanost sa ovom vrstom pića naziva se i pijanom budnosti jer izaziva lažni osećaj sigurnosti. Kofein daje energiju, ali isto tako daje i osećaj lupanja srca, uznemirenost, nervozu, poremećaj spavanja i druge tegobe.

Količina kofeina u jednoj konzervi energetskog pića je duplo veća nego u flašici koka kole. Istraživanja govore u prilog pojave agresivnog ponašanja i nezgoda pri kombinaciji alkohola sa energetskim pićem. Ono što je takođe statistika pokazala je da se nasilničko ponašanje ogleda i u drugim vrstama rizičnog ponašanja – prebrza vožnja i korišćenje droga.

Alkohol i lekovi – nikad zajedno! Zloupotreba može da izazove niz ozbiljnih problema.

,,Pijana budnost” je prouzrokovano stanje  koje može da da lažni osećaj sigurnosti, a sasvim sigurno donosi čitav niz ozbiljnih posledica. Medicina i nauka kažu ne i za alkohol i energetska pića.

Suština lečenja zavisnosti od alkohola

Tema: Suština lečenja zavisnosti od alkohola.

Govori dr Željko Miličević, psihijatar.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Suština lečenja zavisnosti od alkoholnih pića nije da zavisnik prestane da pije, nego da cela porodica promeni svoje ponašanje. Naravno, neophodan preduslov je da prestane da pije. Lečenje može da bude ambulantno i bolničko. Ambulantno je onda kada porodica još ima dovoljno kapaciteta da može da nekako kontroliše svog zavisnika, kada odnosi nisu toliko poremećeni i kada možemo uspostaviti adekvatnu kontrolu i saradnju. U situacijama kada ne može da se uspostavi kontrola dotičnog člana, kada nije u stanju da prestane da pije ambulantno, i kada, nažalost, postoje ozbiljne neuropsihijatrijske komplikacije, onda se odlučujemo za bolničko lečenje.

Bolničko lečenje u našoj ustanovi odvija se na dva odeljenja. Jedno odeljenje je za zavisnike od alkohola sa njihovim porodicama, i drugo je sudsko odeljenje – najveći broj zavisnika su oni koji su dobili meru obaveznog lečenja po tački 84. (mera obaveznog lečenja u zdravstvenoj ustanovi). Mi smo ustanova koja je akreditovana za takve poslove. Primenjujemo sve savremene metode i kad je u pitanju medikamentna i socioterapija kao i psihoterapija.

Osnovna psihoterapija je sistemska porodična terapija beogradske ekosistemske škole, koja predstavlja kombinaciju raznih psihoterapijskih pristupa, sa dominacijom kognitivno-bihejvioralne terapije. Socioterapija dominantno ide preko terapijske zajednice. Imamo grupe samaca, grupe u koje su uključeni ljudi koji nemaju porodicu, ili porodica ne želi da učestvuje u procesu lečenja i ne možemo da ih uključimo u porodičnu terapiju, pa su oni u grupi samaca gde prolaze kroz jedan blaži, prilagođen program za samce.

Svakodnevno se odvijaju te psiho/socioterapijske seanse. Posebnu pažnju obraćamo na takozvanu radnu okupacionu terapiju (radna – kada se pacijentu daje da nešto radi da bi održao psihomotorne sposobnosti, a okupaciona – da rade ono što vole da bi razvijali svoje kreativne sposobnosti). Prošle godine smo uveli još jednu novu aktivnost – oformili smo i osposobili jedno malo jezero našoj bolničkoj ekonomiji, poribili smo jezero, tako da naši pacijenti tamo odlaze i kampuju i pecaju, imaju jednu vrstu terapije u prirodi, i učestvuju sa nama u održavanju svega toga.

Naši pacijenti redovno prate sva kulturna zbivanja koja se događaju ovde u Vršcu i šire, tako da im bolnica omogućava nekad i da posete pozorišne predstave u Beogradu, Vršcu. Uspevamo da im nabavimo karte za različita sportska dešavanja, i, ono što je jako bitno – imamo jako dobru saradnju sa lokalnim klubom lečenih alkoholičara u Vršcu, tako da oni svakodnevno odlaze u taj klub i na taj način se pripremaju za taj rehabilitacioni deo programa koji ih čeka kada izađu napolje.

Jedan od bitnih momenata i saveta je da bi bilo dobro da svako ko završi ovo lečenje, nakon izlaska se uključi u klub lečenih alkoholičara u svom mestu. Nažalost, danas tih klubova imamo malo, međutim, radi se na tome da ih bude što više, i novi nacionalni program koji treba da se usvoji u Skupštini biće u tom smeru.

Proces lečenja alkoholizma podrazumeva učešće cele porodice. U odnosu na očuvanost odnosa i potencijala unutar nje zavisi način lečenja. Primarni zadatak je da korisnik prestane da konzumira alkohol, ali suština lečenja je u menjanju načina života, životnih navika i odnosa u i oko porodice.

Posledice zavisnosti od alkoholizma

Tema: Posledice zavisnosti od alkoholizma.

Govori dr Svetlana Bjelogrlić Ivezić, neuropsihijatar.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.SHOW MORE

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Posledice zavisnosti od alkohola su višestruke. Prvo i osnovno, posledice su na profesionalnom planu, na porodičnom planu, u socijalnim relacijama (dolazi do redukcije druženja, posećivanja). Najbolji drug postaje alkohol. Dolazi do raspada porodice zbog disfunkcionalnosti onoga koji pije – gubi svoje uloge kao otac ili majka, svoje uloge gubi, manipuliše, nije u stanju da ih obavlja iz raznoraznih razloga. Dolazi do pojave zaboravnosti, smanjenja koncentracije, pažnje, pamćenja, zaostaje na svakom od intelektualnih nivoa.

Druge posledice su na telesni integritet konzumenta nakon višegodišnjeg pijenja većih količina određenih vrsta alkohola. Postoje i mladi ljudi koji nisu stigli da naprave staž pijenja, ali su osetljiviji na dejstvo alkohola.

Posledice su prvenstveno na gastrointestinalnom traktu – od usta do anusa dolazi do propadanja sluznice, preuzimanje B vitamina iz želudačne sluznice, tako da dolazi do deficita koji uzrokuje razne neurološke pojave (polineuropatija – grčevi u listovima, trnci u nogama, hoda na širokoj osnovi), poremećaji u centralnom nervnom sistemu – pamćenje, kognicija, poremećaji ravnoteže…

Na kardiovaskularnom sistemu izaziva aritmije i tahikardije.

Često se u našem odeljenju kod alkoholičara javljaju sumanute ljubomore, paranoidna stanja, epileptički napadi, delirijum tremensa kao privremene i prolazne alkoholne psihoze. Nastaje niz bolesti poput alkoholnih oštećenja jetre koja je glavni filter za toksine u organizmu, tu smo u saradnji sa gastroenterolozima u lečenju vitalno ugrožavajućih bolesti za pacijenta, a kasnije krećemo na praktično lečenje osnovnog uzroka alkoholizma u saradnji sa psiholozima.

Posledice zavisnosti alkohola su mnogostruke. Sulude radnje, paranoična stanja, alkoholne psihoze, delirijum tremens – stradanje vitalnih organa i na kraju spašavanje, šta se spasiti da, veoma kompleksnim lečenjem.

Kad najbolji drug postane piće – raspadaju se svi ostali odnosi. Na prvom mestu strada porodica, a onda se menja i urušava sve što život znači.

Osnovni uzroci alkoholizma

Tema: Osnovni uzroci alkoholizma.

Govori dr Svetlana Bjelogrlić Ivezić, neuropsihijatar.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Osnovni uzrok alkoholizma najčešće su različiti poremećaji raspoloženja. To mogu biti depresije različitog stepena i različitih vrsta, anksiozna stanja, stanja neprilagođenosti, treme, rezignacije, stanja raznih gubitaka. To sve mogu postati induktivni faktori za posezanjem za alkohol. Bitna je uloga socijalnih radnika.

Ako su vitalno ugroženi lečenje počinjemo vitalno (telesno), a zatim i psihijatrijskom terapijom koja uglavnom uključuje anksiolitike – lekove za smanjenje anksioznosti i napetosti, i antidepresive – lekove za popravljanje raspoloženja, da bi se regulisao san koji je uglavnom poremećen, i da se reguliše apetit, jer dugogodišnji zavisnici od alkohola imaju smanjenje apetita. Alkohol je kalorična namirnica koja nas opskrbljuje kalorijama i smanjuje osećaj gladi, ali nas ne opskrbljuje vitaminima ni hranljivim materijama.

Lečenje može da se sprovodi ambulantno, kod lakših oblika, ali je bitno da pacijent samostalno ode u dispanzere sa psihijatrijskom skrbi koje pružaju te inicijalne pomoći, jer masa alkoholizama može da se leči ambulantnim putem.

Ovde obično dođu ljudi koji su već u uznapredovalom stadijumu alkoholizma, i koji imaju ozbiljne i telesne i psihičke i druge posledice. Ono što mi često viđamo su: epileptički napadi kao posledica reduktivnih promena kore i subkore mozga, situacija kada je mozak stariji od uzrasta pacijenta zbog korozivnog dejstva alkohola, i delirijum tremens kao halucinatorna psihoza, gde imamo raznolika halucinatorna doživljavanja – slušne, vidne halucinacije (životinjice koje mile po koži i kojih se pacijent plaši), pacijent je u ekstremnom strahu, mogao bi da naudi u tim situacijama i sebi i drugima, zatim preznojavanje, drhtavica čitavog tela, grčevi u nogama.

Delirijum dosta ozbiljno izgleda za familiju, i često je to inicijalni faktor koji ga usmerava ka nama.

Postoji dva oblika pijenja što se tiče frekventnosti –

  • toksikomanski oblik – ljudi koji se svakodnevno dolivaju (može biti i mala količina),
  • dipsomanski oblik – ljudi koji mogu da ne piju 3 godine, a zatim u neodoljivom impulsu posegnu za alkoholom i opijaju se do kome. To traje par dana, oni se otrezne i funkcionišu, i može proteći različit period vremena  (3 nedelje, 3 meseca ili 3 godine) do ponovnog konzumiranja alkohola.

Kod pacijenata koji su ušli u teže oblike zavisnosti, (teže manifestacije poput alkoholnih demencija, Korsakovljevih psihoza i drugih trajnih bolesti), oni se šalju u azilske bolnice sa produženim lečenjem – Vršac, Kovin, Novi Kneževac, gde su mesecima. Od mnogih poremećaja može da se očekuje zalečenje i ponovno vraćanje u život.

Anksioznost, depresija, gubitak, neprilagođenost – može da bude okidač za alkoholizam.

Lečenje uglavnom počinje kasno, kada su već nastala ozbiljna telesna i psihička oboljenja.

Prvo se spašava ,,živa glava”, vitalni organi i vitalne funkcije. Nastavlja se psihijatrijskim lečenjem onoliko dugo koliko je potrebno da se uspostavi izgubljena, prava ravnoteža.

Koliko je tanka linija između zavisnosti od alkohola i socijalno prihvatljivog opijanja?

Tema: Koliko je tanka linija između zavisnosti od alkohola i socijalno prihvatljivog opijanja?

Govori dr Svetlana Bjelogrlić Ivezić, neuropsihijatar.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Pod alkoholizmom se podrazumeva hronična, recidivantna bolest, a pod alkoholičarima se podrazumevaju ljudi koji kontinuirano u dužem vremenskom periodu piju veće količine alkoholnih pića, što je razlika od akutnih napitih stanja, dakle pijenja u određenim situacijama kada dolazi do jednokratnih opijanja.

Da bi neko postao zavisnik od alkohola mora kroz duži vremenski period da pije veće količine alkohola.I u mnogim narodima postoje ritualna pijenja (kod Francuza se deci daje pre ili posle ručka čaša vina). Imamo i ritualna pijenja kod mladih ljudi na raznoraznim zabavama, vršnjačka opijanja, zatim i opijanja koja su socijalno prihvatljiva, u okviru slava, proslava, svadbi i ostalih svetkovina. To još uvek ne znači zavisnost od alkohola.

Postoji tanka linija između zavisnosti od alkohola i povremenim socijalno prihvatljivim opijanjima (ili pijenjem), a to je onaj trenutak kada pacijent (konzument) shvati vezu između pijenja alkohola i anksiolize – redukcije anksioznosti, strepnje i napetosti. Tog trenutka u svakoj takvoj situaciji on će posegnuti za anksiolitičkim dejstvom alkohola.

Alkohol je poznat od davnina, i dok nije bilo nikakvih medikamenata za redukciju anksioznosti, pa čak i depresivnosti i lošeg raspoloženja, alkohol je uvek bio na dohvat ruke. U tome i jeste opasnost od alkohola, jer su ostale psihoaktivne supstance uglavnom ilegalne, teško se nabavljaju, i mnogo su skuplje od alkohola, koji imamo na svakom kiosku i prodavnici. Nažalost, dostupan je i prodaje se i maloletnim licima.

Socijalna prihvatljivost alkohola je i u našim uslovima vidljiva na svakom koraku. Kada idemo na slavu, ne nosimo knjigu već flašu pića. Pijenja na takvim svetkovinama obično su socijalno prihvatljiva. Ono što je opasnost je pijenje i van ikakve induktivne situacije kao što je proslava. Tu većina ljudi pije, a od njih se razlikuju zavisnici, oni koji nastave da piju. Kada bi se pilo samo po takvim mestima i takvim događajima, ovakve bolnice ne bi ni postojale i ne bi bilo potrebe za njima.

Tanka je linija koja razdvaja ,,socijalno prihvatljiva” opijanja i zavisnost od alkohola.

Opijanja koja prestaju da budu povremena, kojima se prividno izlazi iz problema znače – alkoholizam.

Kad se dijagnostikuje zavisnost od alkohola

Tema: Kad se dijagnostikuje zavisnost od alkohola?

Govori dr Željko Miličević, psihijatar.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Alkoholizam, i uopšte problemi koji su vezani za pijenje alkoholnih pića, danas sve više dobijaju na značaju. Danas se smatra da se svako ponovljeno pijenje koje je praćeno problemima, bez obzira na količinu i na učestalost, i koje je vezano za jednu žudnju koju osoba ispoljava prema konzumiranju alkoholnih pića, a koje izaziva posledice, smatra  zavisnošću od alkoholnih pića.

Veoma je bitan pojam žudnje koji se objašnjava kao jedna neodoljiva potreba da zavisnik uzme alkoholno piće. Ne postaje se odmah zavisnik od alkoholnih pića, već se prolazi kroz nekoliko faza. Individualno je vreme koje će biti potrebno budućem zavisniku da bi on došao u tu fazu, ali u principu prolazi se preko jedne eksperimentalne faze, faze društveno integrisanog pijenja, štetne upotrebe, i na kraju se dolazi do zavisnosti od alkoholnih pića. Vreme koje je potrebno je različito.

Alkoholizam je nažalost danas jedna od tri bolesti, treća bolest po posledicama koje izaziva, odmah ispod malignih i kardiovaskularnih bolesti, to je šesta bolest po učestalosti u svetu, pojavljuje se kao vrlo značajna u socijalnoj i ekonomskoj problematici sa kojom se mi danas suočavamo. Poražavajuć je podatak da je sve veći broj mladih osoba koje konzumiraju alkoholna pića, da je taj početak koji je ranije bio sa 16, 17 i više godina sa razvijenom zavisnošću spao već na 13 godina. Delirantno pomućenje svesti otkriveno je čak kod jednog deteta od 2 godine.

Takođe je poražavajuće i zabrinjavajuće da sve više piju osobe ženskog pola, jer je u ovom problemu ženski organizam znatno osetljiviji i zato preko njega dolazi do čitavog niza posledica. Taj odnos nekada je bio 15:1, a sada je 3:1, a nažalost, u nekim mestima devojke/devojčice više piju nego muškarci. Mnogi su uzroci koji su vezani za ovakvu situaciju i za ovakvo ponašanje. Treba imati na umu da još uvek važi jedno pravilo koje nažalost nije dobro, a to je da je alkoholizam naneo više zla čovečanstvu nego sve narkomanije zajedno. U našim istraživanjima pokazano je da je prva supstanca sa kojom se počinje i sa kojom mladi ulaze u svet zavisnosti upravo alkoholno piće.

Značajni su običaji zablude koji još uvek vladaju u našem narodu kada su alkoholna pića u pitanju. Jedna od tih zabluda je da su alkoholna pića lekovita. Izvlače se iz konteksta određena pitanja i određeni podaci koji su vezani za neka alkoholna pića, (vino, na primer), da su ta pića lekovita, a prava je istina da ona u sebi sadrže neke supstance koje u svojoj osnovi imaju lekovita svojstva, međutim, učinak alkohola koji se nalazi u njima je znatno veći u smislu toksičnosti nego što je lekovitost tih pića u praksi. Tipičan primer je situacija od pre nekoliko godina, kada je jedan od preparata koji se pojavio u sebi sadržao koncentrovane ekstrakte iz opne crnog grožđa, koje sadrži flavonoide i protocinedine. Te supstance su okarakterisane kao lekovite, međutim, to niko nije hteo da pije. Ljudi su i dalje nastavili da piju alkoholna pića. Neophodno je da priznamo da se alkoholna pića ne piju zbog lekovitosti, već nažalost zbog uticaja koji alkohol ima na psihu čoveka. Neko će reći da sami lekari predlažu i savetuju da se ponekad popije čašica na prazan stomak, a mi koji se bavimo time kažemo da, ako to neki lekar saopšti, da se traži recept za taj lek, pa da se ide u apoteku i regularno podigne, jer ako je lek, biće u apoteci. Naravno, to nije slučaj.

Alkoholizam je treća bolest po posledicama koje izaziva, šesta po učestalosti u svetu! Poražavajući je podatak da je sve više mladih, i to ženske populacije, među zavisnicima.

Podatak za trežnjenje je: Alkoholna pića ne leče, alkohol nije lek! Alkohol je uvod u sve ostale bolesti zavisnosti.

Toksično dejstvo alkohola

Tema: Toksično dejstvo alkohola.

Govori asist. dr Dragana Ratković, psihijatar.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Kada govorimo o alkoholisanosti, neophodno je na početku reći da je alkohol supstanca koja, kada se popije, brzo prelazi u krv, a putem krvi u sve delove organizma. Samim tim, ona ima toksično, odnosno otrovno dejstvo na sve ćelije, naročito jetre i mozga, a smatra se da je koncentracija direktno proporcionalna količini alkohola u samoj krvi.

Kada je alkohol na nižem nivou,, dolazi do euforije, odnosno do egzaltiranosti organizma, raspoloženja itd. Međutim, kako nivo alkohola u krvi raste, tako se javlja i nepouzdani hod, pokreti, dolazi do poremećaja koncentracije, pažnje i tako dalje.          Kod viših doza alkohola u krvi, javlja se i pojava koja govori u pravcu poremećaja svesti, odnosno poremećaja vitalnih funkcija, a mogući su čak i smrtni ishodi.

Što se tiče intenziteta intoksikacije, ona se vremenom smanjuje i efekti prestaju ukoliko se ne unose nove količine alkohola. Ukoliko govorimo o blažoj alkoholisanosti, tada nije potrebna neka terapija određena, no ukoliko je teži slučaj akutne alkoholne intoksikacije, odnosno teže alkoholisanosti, neophodna je detoksikacija.

Poznato je da alkohol negativno utiče na vozačku sposobnost i da povećava rizik od saobraćajnih udesa. Smatra se da je vožnja u alkoholisanom stanju odgovorna za negde oko 10 000 smrti svake godine u Evropi.           Alkohol je supstanca koja lako i brzo ulazi u krv i nažalost, lako je dostupna. Srazmerno unetoj količini ima toksično dejstvo na ceo organizam – naročito na jetru i mozak. Posledice prekomernog unošenja su – euforična stanja, oslabljena koordinacija pokreta, pad koncentracije, poremećaji svesti, pa čak i smrt. Bez koncentracije, bez svesti o sebi i okruženju, sesti za volan često znači smrtna presuda koju potpisuješ sebi ili potpuno nedužnim ljudima.