Posledice mešanja alkohola i lekova

Tema: Posledice mešanja alkohola i lekova.

Govori asist. dr Dragana Ratković, psihijatar.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Pod uticajem alkohola, dejstvo lekova se može produžiti ili skratiti, pojačati ili smanjiti. Ono što je evidentno je da je spisak lekova čija se aktivnost menja pod dejstvom alkoholnih pića izuzetno dug, a samim tim se smatra da alkohol i lekove ne treba koristiti zajedno. Ukoliko se oni pomešaju, može da se javi mučnina sa povraćanjem, glavobolja, nesvestica, vrtoglavica, gubitak koordinacije, poremećaj ponašanja i nesrećni događaji.

Ukoliko se dugo koristi zloupotreba alkohola i lekova, može se javiti ozbiljno oštećenje organizma koje se ispoljava u vidu oštećenja jetre, srčanih problema, unutrašnjih krvarenja i depresije.

Nažalost, pored kombinovanja lekova sa alkoholom, sve je učestalije, naročito kod mlađe populacije, korišćenje alkohola sa energetskim pićima. Kombinacija alkoholnog i energetskog pića je mnogo ozbiljnija i rizičnija u odnosu na samo konzumiranje alkohola, zato što kofein daje dodatnu energiju, pa osoba ostaje duže, a samim tim i pije više. Alkoholisanost sa ovom vrstom pića naziva se i pijanom budnosti jer izaziva lažni osećaj sigurnosti. Kofein daje energiju, ali isto tako daje i osećaj lupanja srca, uznemirenost, nervozu, poremećaj spavanja i druge tegobe.

Količina kofeina u jednoj konzervi energetskog pića je duplo veća nego u flašici koka kole. Istraživanja govore u prilog pojave agresivnog ponašanja i nezgoda pri kombinaciji alkohola sa energetskim pićem. Ono što je takođe statistika pokazala je da se nasilničko ponašanje ogleda i u drugim vrstama rizičnog ponašanja – prebrza vožnja i korišćenje droga.

Alkohol i lekovi – nikad zajedno! Zloupotreba može da izazove niz ozbiljnih problema.

,,Pijana budnost” je prouzrokovano stanje  koje može da da lažni osećaj sigurnosti, a sasvim sigurno donosi čitav niz ozbiljnih posledica. Medicina i nauka kažu ne i za alkohol i energetska pića.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *