Kad se dijagnostikuje zavisnost od alkohola

Tema: Kad se dijagnostikuje zavisnost od alkohola?

Govori dr Željko Miličević, psihijatar.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Alkoholizam, i uopšte problemi koji su vezani za pijenje alkoholnih pića, danas sve više dobijaju na značaju. Danas se smatra da se svako ponovljeno pijenje koje je praćeno problemima, bez obzira na količinu i na učestalost, i koje je vezano za jednu žudnju koju osoba ispoljava prema konzumiranju alkoholnih pića, a koje izaziva posledice, smatra  zavisnošću od alkoholnih pića.

Veoma je bitan pojam žudnje koji se objašnjava kao jedna neodoljiva potreba da zavisnik uzme alkoholno piće. Ne postaje se odmah zavisnik od alkoholnih pića, već se prolazi kroz nekoliko faza. Individualno je vreme koje će biti potrebno budućem zavisniku da bi on došao u tu fazu, ali u principu prolazi se preko jedne eksperimentalne faze, faze društveno integrisanog pijenja, štetne upotrebe, i na kraju se dolazi do zavisnosti od alkoholnih pića. Vreme koje je potrebno je različito.

Alkoholizam je nažalost danas jedna od tri bolesti, treća bolest po posledicama koje izaziva, odmah ispod malignih i kardiovaskularnih bolesti, to je šesta bolest po učestalosti u svetu, pojavljuje se kao vrlo značajna u socijalnoj i ekonomskoj problematici sa kojom se mi danas suočavamo. Poražavajuć je podatak da je sve veći broj mladih osoba koje konzumiraju alkoholna pića, da je taj početak koji je ranije bio sa 16, 17 i više godina sa razvijenom zavisnošću spao već na 13 godina. Delirantno pomućenje svesti otkriveno je čak kod jednog deteta od 2 godine.

Takođe je poražavajuće i zabrinjavajuće da sve više piju osobe ženskog pola, jer je u ovom problemu ženski organizam znatno osetljiviji i zato preko njega dolazi do čitavog niza posledica. Taj odnos nekada je bio 15:1, a sada je 3:1, a nažalost, u nekim mestima devojke/devojčice više piju nego muškarci. Mnogi su uzroci koji su vezani za ovakvu situaciju i za ovakvo ponašanje. Treba imati na umu da još uvek važi jedno pravilo koje nažalost nije dobro, a to je da je alkoholizam naneo više zla čovečanstvu nego sve narkomanije zajedno. U našim istraživanjima pokazano je da je prva supstanca sa kojom se počinje i sa kojom mladi ulaze u svet zavisnosti upravo alkoholno piće.

Značajni su običaji zablude koji još uvek vladaju u našem narodu kada su alkoholna pića u pitanju. Jedna od tih zabluda je da su alkoholna pića lekovita. Izvlače se iz konteksta određena pitanja i određeni podaci koji su vezani za neka alkoholna pića, (vino, na primer), da su ta pića lekovita, a prava je istina da ona u sebi sadrže neke supstance koje u svojoj osnovi imaju lekovita svojstva, međutim, učinak alkohola koji se nalazi u njima je znatno veći u smislu toksičnosti nego što je lekovitost tih pića u praksi. Tipičan primer je situacija od pre nekoliko godina, kada je jedan od preparata koji se pojavio u sebi sadržao koncentrovane ekstrakte iz opne crnog grožđa, koje sadrži flavonoide i protocinedine. Te supstance su okarakterisane kao lekovite, međutim, to niko nije hteo da pije. Ljudi su i dalje nastavili da piju alkoholna pića. Neophodno je da priznamo da se alkoholna pića ne piju zbog lekovitosti, već nažalost zbog uticaja koji alkohol ima na psihu čoveka. Neko će reći da sami lekari predlažu i savetuju da se ponekad popije čašica na prazan stomak, a mi koji se bavimo time kažemo da, ako to neki lekar saopšti, da se traži recept za taj lek, pa da se ide u apoteku i regularno podigne, jer ako je lek, biće u apoteci. Naravno, to nije slučaj.

Alkoholizam je treća bolest po posledicama koje izaziva, šesta po učestalosti u svetu! Poražavajući je podatak da je sve više mladih, i to ženske populacije, među zavisnicima.

Podatak za trežnjenje je: Alkoholna pića ne leče, alkohol nije lek! Alkohol je uvod u sve ostale bolesti zavisnosti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *