Posledice pušenja

Tema: Posledice pušenja

Govori dr Olga Ivetić.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Posledice pušenja su mnogobrojne, različitog stepena prisustva, intenziteta i učestalosti, ali su neizbežne. Posledice se kao takve mogu podeliti na psihičke (kada govorimo pre svega o zavisnosti), fizičke ( kada pored zavisnosti govorimo o drugim oboljenjima), potom na socijalne (kada pored zavisnosti govorimo o promenama u ponašanju), ekonomske (u smislu materijalnih izdataka), i ekološke (u smislu mogućeg izazivanja požara, aerozagađenja, itd). Efekti pušenja se sagledavaju kroz efekte na zdravlje pojedinca, ali uopšteno i na javno zdravlje, tj. predstavljaji sveobuhvatni uticaj na zdravlje populacije širom planete.

Na efekte pušenja utiču i drugi faktori kao što su pol, starost, genetske predispozicije, konstitucija pušača, dužina pušačkog staža, način pušenja. Danas je poznata uloga pušenja u nastanku mnogobrojnih oboljenja, među kojima govorimo i o kardiovaskularnim oboljenjima, tako se zna i da je rizik od nastanka koronarne bolesti mnogo veća među strastvenim pušačima. Takođe je poznata i uloga pušenja u nastanku cerebrovaskularnih bolesti, naročito ukoliko je pušenje udruženo sa nekim drugim faktorima, kao što je, pre svega, zloupotreba alkohola, nekretanja, postojanja nekih drugih telesnih bolesti, odnosno somatskih. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se danas pušenjem ne prestaje ni tokom trudnoće, iako je poznato da je pušenje tokom trudnoće može da dovede do intrauterinog zastoja u razvoju ploda, različitih anomalija ploda, spontanog pobačaja, prevremenih porođaja, itd.

Danas se posebno ističe značaj u nastanku povećanog rizika od oboljevanja među populacijom u koju svrstavamo sekundarne uživaoce duvanskog dima, ili takozvane pasivne pušače, gde u prilog toj činjenici govore podaci o sve češćem dijagnostikovanju oboljenja disajnih puteva u dečijem uzrastu. Ako uzmemo da je rizik od infarkta duplo manji nakon samo godinu dana od prestanka pušenja, a da se nakon 15 godina od prestanka pušenja rizik od moždanog udara poistovećuje sa rizikom kod nepušača, onda je negde veoma važno da se blagovremeno donese odluka o prestanku pušenja, i u cilju sprovođenja iste, ako je to potrebno, da se potraži stručna pomoć.

Posledice pušenja su mnogobrojne i neizbežne. Ne samo za korisnike!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *