Saveti za roditelje ukoliko se uoči problematično ponašanje dece

Tema: Saveti za roditelje ukoliko se uoči problematično ponašanje dece.

Govori Sanja Drča vms.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

S obzirom da se mladi ljudi svakodnevno susreću sa raznim izazovima, roditeljstvo se danas čini teže. Jedan od najvećih strahova svakog roditelja jeste da mu dete proba drogu. Testovi za detekciju psihoaktivnih supstanci u urinu, odnosno otkrivanje psihoaktivnih supstanci u urinu nam služe da brzo i jednostavno otkrijemo da li se eventualno problematično ponašanje tinejdžera vezuje za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci. Testovi nam služe i za kontrolu prilikom tretmana pacijenata koji se leče od bolesti zavisnosti, međutim ovde bismo stavili akcenat na problematične adolescente.

Testiranje je brzo zato što već posle 30 sekundi do jednog minuta možete znati da li Vam je dete u problemu. Diskretni su jer su testovi tako koncipirani da ih možete iskoristiti i u kućnim uslovima, u okviru svoje porodice. Testovi otkrivaju supstance koje se nalaze u opticaju na ulici. To su najčešće Amfetamini, popularni Ekstazi, zatim marihuana, heroin i kokain, i postoje 2 vrste testova: Oni koji hvataju 5 supstanci, kao Panel testovi, i testovi koji hvataju samo jednu supstancu, npr samo marihuanu ili heroin. Razlika je u ceni – cena pojedinačnih testova je negde oko 400 dinara, a Panel test je do 1000 dinara. Postoje neki testovi koji hvataju 10 supstanci, ali najčešće roditelji kupuju ove testove na 5 supstanci.

Važno je reći da ukoliko primetimo problematično ponašanje kod adolescenta – bežanje sa časova, zamenu dana za noć, popuštanje u školi, to je signal da se nešto događa. Uvek je preporuka da se obavi razgovor, a ukoliko razgovor ne urodi plodom da se adolescent suoči sa lošim ponašanjem, onda pribegavamo testiranju. Ono se radi u kućnim uslovima, test se nabavlja u apoteci, pročita se uputstvo, laici ga vrlo lako sprovedu. Važno je naglasiti da se uzorak za testiranje obezbedi na adekvatan način, u smislu da moramo biti prisutni kada tinejdžer daje uzorak da ne bi pokvario uzorak, ili dodavanjem vode iz toaleta, ili dodavanjem vode iz slavine, eventualno tečnog sapuna, a dešava se i da pozajme uzorak od druga za koga znaju da ne uzima drogu i onda taj uzorak podmetnu kao svoj.

Supstanca se nalazi u urinu i mora da prođe 3 sata od momenta konzumiranja supstance da bi uopšte mogli da je nađemo u urinu, a koliko ostaje u urinu zavisi od toga koja je supstanca u pitanju, zavisi od količine uzete supstance, i zavisi od učestalosti konzumiranja. Neko je pravilo da brze droge brže i izlaze iz urina, pa ekstazi, kokain i amfetamini ostaju 3-5 dana u urinu, heroin 7-10 dana, a marihuana 10-14 dana. Što je količina i učestalost veća, supstanca se duže zadržava u urinu. Isto tako, u slučaju pozitivnog testa ne treba dizati paniku, već opet obaviti razgovor i smatrati da se uhvatiti problem, jer što se problem brže uhvati, tretman može na vreme početi samim tim je i uspeh tretmana veći.

Problematično ponašanje adolescenata signal je za razgovor, ako ne urodi plodom, sledi testiranje, kao prva provera i uvod za rešavanje problema.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *