Posledice najčešće korišćenog opijoida, heroina

Tema: Posledice najčešće korišćenog opijoida, heroina.

Govori asis. dr Dragana Ratković.

Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.SHOW MORE

VIDEO

TRANSKRIPCIJA

Heroin, kao visoko adiktivna droga je jedna od najčešće korišćenih opiolida. Proizvodi se od prirodne supstance opijuma. Heroin ima izgled sitnih kristala, koji podsećaju na kristale šećera u prahu, brašna ili deterdženta. Boja varira od bele preko boje slonove kosti, do smeđe boje, a miris podseća na sirćetnu kiselinu. Čist heroin je bele boje, i gorkog je ukusa. Na ulici heroin se meša sa različitim supstancama, najčešće sa mlekom u prahu, skrobom, šećerom ili paracetamolom, međutim meša se nažalost sa nekim drugim otrovnim materijama. Sam heroin je zastupljen u niskom procentu, i on iznosi 9-11%. Osobe koje ga konzumiraju ne znaju niti šta sadrži ni koju koncentraciju sadrži ulični heroin, tako da su pod visokim rizikom od predoziranja i smrti.

Načini upotrebe heroina su različiti, postoji intravenski način, koji je najčešći, zatim ušmrkavanjem, pušenjem, ili inhalacijom dima. Kratkoročni efekti nastaju nakon nekoliko minuta i traju nekoliko sati.

Kada se koristi intravenski faze koje mogu da se prepoznaju su: prva – faza udarnog dejstva/fleš, traje samo nekoliko minuta, i zavisnici je opisuju kao osećaj topline, tj. telesne senzacije. Druga – euforično meditativna faza, i kako sam naziv govori, javlja se euforija, i opet osećaj toplote koja se razliva u organizmu, taj osećan zavisan je od načina i količine uzimanja, kao i brzine dopiranja do mozga i vezivanja za opijatske receptore koji se tu nalaze. Faza koja sledi je meditativna, faza meditacije, pospanosti, umora, osećaj težine u ekstremitetima, crvenilo kože, a ovde se može javiti i mučnina, povraćanje, svrab po koži. Naredna faza je hipnotička faza, kada je osoba pospana, ulazi u san, i traje nekoliko sati. Puls je usporen, krvni pritisak je snižen, i ukoliko je predoziranje, može doći do kardiorespiratornog zastoja i smrtnog ishoda.

Kada se osoba budi iz treće faze, oseća se slabo, anksiozno, malaksalo, depresivnog raspoloženja, ono što je karakteristično jeste da postoji velika želja za ponovnim uzimanjem heroina. U slučaju predoziranja, neophodno je pozvati službu hitne medicinske pomoći.

Na ulici se heroin meša s raznim supstancama te korisnik ne zna šta sve unosi. To znači da se rizik koji nosi konzumacija mnogostruko umnožava.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *