Šta su i kakve su bolesti zavisnosti

Tema: Šta su i kakve su bolesti zavisnosti. Govori Prof. dr Aleksandra Dickov, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Kada se govori o bolestima  zavisnosti, jako je važno reći da je to bolest kao i svaka druga. Sve bolesti koje su nama mnogo bliže od psihijatrijskih bolesti imaju svoje uzroke i svoj […]

Šta su i kakve su bolesti zavisnosti Read More »

Intervencije ekipe hitne medicinske pomoći kod akutnih alkoholisanih stanja

Tema: Intervencije ekipe hitne medicinske pomoći kod akutnih alkoholisanih stanja. Govori dr Mirjana Bursać, hitna pomoć. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Lekarske ekipe za hitnu medicinsku pomoć vrlo često intervenišu u slučaju akutnog napitog stanja. To su uglavnom naše intervencije koje su vezane za javna mesta. Sugrađani zovu uglavnom kad naiđu na

Intervencije ekipe hitne medicinske pomoći kod akutnih alkoholisanih stanja Read More »

Posledice mešanja alkohola i lekova

Tema: Posledice mešanja alkohola i lekova. Govori asist. dr Dragana Ratković, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Pod uticajem alkohola, dejstvo lekova se može produžiti ili skratiti, pojačati ili smanjiti. Ono što je evidentno je da je spisak lekova čija se aktivnost menja pod dejstvom alkoholnih pića izuzetno dug, a samim tim

Posledice mešanja alkohola i lekova Read More »

Suština lečenja zavisnosti od alkohola

Tema: Suština lečenja zavisnosti od alkohola. Govori dr Željko Miličević, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Suština lečenja zavisnosti od alkoholnih pića nije da zavisnik prestane da pije, nego da cela porodica promeni svoje ponašanje. Naravno, neophodan preduslov je da prestane da pije. Lečenje može da bude ambulantno i bolničko. Ambulantno je

Suština lečenja zavisnosti od alkohola Read More »

Posledice zavisnosti od alkoholizma

Tema: Posledice zavisnosti od alkoholizma. Govori dr Svetlana Bjelogrlić Ivezić, neuropsihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.SHOW MORE VIDEO TRANSKRIPCIJA Posledice zavisnosti od alkohola su višestruke. Prvo i osnovno, posledice su na profesionalnom planu, na porodičnom planu, u socijalnim relacijama (dolazi do redukcije druženja, posećivanja). Najbolji drug postaje alkohol. Dolazi do raspada porodice zbog disfunkcionalnosti

Posledice zavisnosti od alkoholizma Read More »

Osnovni uzroci alkoholizma

Tema: Osnovni uzroci alkoholizma. Govori dr Svetlana Bjelogrlić Ivezić, neuropsihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Osnovni uzrok alkoholizma najčešće su različiti poremećaji raspoloženja. To mogu biti depresije različitog stepena i različitih vrsta, anksiozna stanja, stanja neprilagođenosti, treme, rezignacije, stanja raznih gubitaka. To sve mogu postati induktivni faktori za posezanjem za alkohol. Bitna

Osnovni uzroci alkoholizma Read More »

Koliko je tanka linija između zavisnosti od alkohola i socijalno prihvatljivog opijanja?

Tema: Koliko je tanka linija između zavisnosti od alkohola i socijalno prihvatljivog opijanja? Govori dr Svetlana Bjelogrlić Ivezić, neuropsihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Pod alkoholizmom se podrazumeva hronična, recidivantna bolest, a pod alkoholičarima se podrazumevaju ljudi koji kontinuirano u dužem vremenskom periodu piju veće količine alkoholnih pića, što je razlika od

Koliko je tanka linija između zavisnosti od alkohola i socijalno prihvatljivog opijanja? Read More »

Kad se dijagnostikuje zavisnost od alkohola

Tema: Kad se dijagnostikuje zavisnost od alkohola? Govori dr Željko Miličević, psihijatar. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. VIDEO TRANSKRIPCIJA Alkoholizam, i uopšte problemi koji su vezani za pijenje alkoholnih pića, danas sve više dobijaju na značaju. Danas se smatra da se svako ponovljeno pijenje koje je praćeno problemima, bez obzira na količinu i na

Kad se dijagnostikuje zavisnost od alkohola Read More »